Nadzór budowy

Oferuję szeroki wachlarz usług przy nadzorowaniu inwestycji budowlanych, między innymi:

 

Sprawowanie funkcji kierownika budowy

Poprowadzę Twoją budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomogę dobrać zrównoważone rozwiązania techniczne, które pozwolą na osiągnięcie właściwych parametrów budynku oraz nie wygenerują wysokich kosztów. Roboty prowadzone na budowie będą skrupulatnie odbierane na bieżąco.  Przez cały przebieg procesu inwestycyjnego będziesz mógł polegać na moim fachowym doradztwie. Po zakończeniu budowy pomogę załatwić wszystkie formalności w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Posiadam odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru

W przypadku wybrania już przez Ciebie kierownika budowy lub jeśli wybrałeś wykonawcę który posiada w swojej kadrze osobę o takim charakterze, warto byłoby ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego. W tym przypadku dopilnuje poprawności prowadzonych przez wykonawcę prac pod kątem jakości wykonastwa jak i materiałów. Będę wspomagał Cię w relacji z wykonawcą pilnując rozliczeń za poszczególne roboty.

 

Prowadzenie inwestycji jako inwestor zastępczy

Opcja najkorzystniejsza kiedy nie masz czasu na zajmowanie się budową. W tym przypadku na Twoje życzenie zorganizuję cały  proces inwestycyjny od początku do końca. Zorganizuję stworzenie dokumentacji, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. Wyłonię wykonawcę na podstawie najlepszej oferty i będę nadzorował jego prace na wszystkich etapach budowy. Po zakończeniu budowy załatwię wszystkie formalności.

 

Odbiór poszczególnych etapów robót

Na życzenie klienta mogę również sprawdzić tylko wybrany zakres prac.

 

Wykonywanie kosztorysów i obmiarów

Rozliczasz się z wykonawcą na podstawie obmiaru powykonawczego robót? Sprawdzę, czy kwota jaką żąda wykonawca jest poprawna i czy nie zawyża ilości wykonanych robót. Masz pewność, że płacisz dokładnie tyle ile powinieneś.

 

Wykonywanie przeglądów okresowych budynków

Wykonuję wymagane w przepisach przeglądy okresowe budynków. Podczas przeglądu skrupulatnie sprawdzam wszystkie niezbędne elementy konstrukcyjne jak i wykończeniowe w budynku.